arquitecto-porto-beluso-bueu-patio-cubierto-jardin-exotico

Certificado de Eficiencia Enerxética

Completando a publicación anterior da sección de opinión da nosa páxina de arquitectura http://arquitecto-vigo.curras.es/novedades-en-el-calculo-y-tramite-de-registro-de-certificacion-energetica-de-edificios-existentes-ceee/ lémbrase que dende onte (14-01-2016), tal como nos trasladou o Colexio de Arquitectos, unicamente se admiten Certificados de Eficiencia Enerxética elaborados coa nova versión da Ferramenta Unificada Lider-Calener (HULC versión 0.9.1433.1016) que substitúe ao Calener. As xustificacións das seccións HE0 e HE1 do CTE tamén deberán verificarse…